Klimatizácia, podobne ako ostatné zariadenia, si vyžaduje príkladnú starostlivosť, aby správne fungovala. Nikdy nepodceňujte aj jej pravidelné servisné prehliadky, ktoré sú prevenciou proti nepredvídaným poruchám a opravám, ale aj zbytočne vyššej spotrebe energie.

Prečo nepodceniť servis klimatizácie

Zanesené filtre, tečúca voda, chýbajúce chladivo? Servis klimatizácie zabezpečí jej správne fungovanie. Zvyčajne sa odporúča aspoň dvakrát ročne – pred letnou a pred zimou sezónou. Servis klimatizácie zahŕňa čistenie všetkých filtrov, ktoré zabezpečujú zdravý čistý vzduch v interiéri. Naši servisní technici skontrolujú a vyčistia skelet vonkajšej, ale i vnútornej jednotky – a nezabudnú ani na jej filter a kontrolu elektrickej časti. Vyčistia kondenzátor aj výparník, skontrolujú ventilátor a množstvo chladiva. Zmerajú tlak v systéme a vlastne urobia diagnostiku celej vašej klimatizácie. V prípade zistených nedostatkov a porúch navrhnú najlepšie riešenie poruchy. Samozrejmé je vydezinfikovanie klimatizácie.

servis klimatizácie

Dôležitosť servisu klimatizácie pre zdravie

Servis klimatizácie garantuje nielen jej bezproblémovú prevádzku, ale i zdravotnú nezávadnosť. Eliminuje riziko rôznych zdravotných ťažkostí spôsobených prachom, vírusmi či baktériami. Veď klimatizácia predsa vháňa do priestoru vzduch, ktorý dýchate. A tento vzduch prúdi istými časťami klimatizácie, v ktorých v prípade nedostatočnej údržby či dezinfekcie môžu vznikať rôzne plesne. Taktiež je veľké riziko usadzovania nečistôt, baktérií, mikróbov a vzniku vlhkosti. Tieto faktory sa nepodpisujú len na vašom zdraví, ale aj na horšom fungovaní klimatizácie a vyššej spotrebe energie (a teda aj vyšších účtoch). Aj z tohto dôvodu nepodceňujte pravidelné servisné prehliadky, ktoré sa postarajú o optimálny výkon klimatizácie.

Ušetríte so servisom klimatizácie

Vedeli ste, že servis klimatizácie vám môže ušetriť aj stovky eur? Je pochopiteľné, že ako v každom spotrebiči, tak aj v klimatizácii sa môžu vyskytnúť menšie nedostatky. Prvotriedny servis v réžii vyškolených certifikovaných odborníkov sa postará, aby neprerástli do drahých výmen komponentov či opráv. Nemíňajte zbytočne. Je zrejmé, že servis prispieva k dlhšej životnosti klimatizácie. Jeho zmyslom je vyhnúť sa zbytočným poruchám a poškodeniam jej jednotlivých časti. Zapamätajte si, že pravidelný servis klimatizácie je vždy lepší ako neskoršie zdĺhavé a finančne nákladnejšie opravy. A odmenou nie je len fungujúca klimatizácia, ale aj zdravý svieži vzduch.