Mitsubishi LG Carrier Toshiba

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo zapojené súbežne s klimatizáciu Vám pomáha ušetriť podstatnú časť nákladov na vykurovanie / chladenie domácností. Tepelná energia prúdi z látky alebo predmetu s vyššou teplotou k látke alebo predmetu s nižšou teplotou. V okolitom prostredí (vzduch, voda, zem) sú obrovské prírodné zdroje energie na nízkej teplotnej úrovni. Tieto zdroje energie môžu byť využité na vykurovanie len vtedy, ak je ich tepelná energia prečerpaná pomocou zariadenia na vyššiu teplotnú úroveň.

Aké sú tepelné čerpadlá?

- sú  zariadenia, ktoré odoberú tepelnú energiu tepelným zdrojom ktoré sú k dispozícii a ktorých tepelný potenciál nie je priamo využiteľný. Využiteľné teplo sa skladá z tepla, ktoré bolo zdroju tepla odobraté jeho ochladením a tepla, ktoré sa rovná pohonnej energii. Z praktického hľadiska je tepelné čerpadlo chladiace zariadenie, ktorého účelom je ohrievať namiesto chladiť.

(zdroj: sk.wikipedia.org)