Rok 2002: Montážne práce pre sieť predajní NITRAZDROJ so spoločnosťou Tekno Point

Servisno – montážne služby pre spoločnosť HSH s.r.o., E-HSH Veľké Zálužie

Rok 2003: Montážne práce pre sieť obchodov COOP JEDNOTA v spolupráci so

spoločnosťou SLOVKLIMA

Rok 2004: Montáž klimatizácií pre spoločnosť ASSA SK (FIGARO, SEDITA Sereď….)

Rok 2009: Dodávka a montáž klimatizácií do kancelárií ul. Rybárska, Nitra

Rok 2010: Klimatizovanie kancelárskych priestorov pre spoločnosť MONSTAV GULDAN

Rok 2012: Klimatizovanie kancelárskych priestorov pre spoločnosť MONSTAV GULDAN

Klimatizovanie lekárne AVE MARIA Veľké Zálužie

Rok 2013: Klimatizovanie priestorov zariadenia sociálnych služieb JESENIUS Zobor

Rok 2014: Klimatizovanie kancelárskych priestorov MM PRESS, Lužianky

Klimatizovanie priestorov zariadenia sociálnych služieb JESENIUS Zobor

Montáž rekuperačnej jednotky v penzióne Vendelín -Veľké Zálužie