Tepelné čerpadlo do zrekonštruovanej nehnuteľnosti

Tepelné čerpadlá sa v poslednom období dostávajú skutočne do popredia a sú ideálnym spôsobom, ktorý vám zabezpečí správne teplo vášho domova. A to doslovne.

Správny výber tepelného čerpadla pre váš domov určite odporúčame konzultovať s odborníkmi. Najlepšie vieme zhodnotiť, ktorý z dostupných typov bude pre vás ideálny a rovnako vieme odborne posúdiť aj to, čo váš dom potrebuje.

Tepelné straty domu a výkon tepelného čerpadla

Tieto dva faktory kráčajú spolu ruka v ruke. Ak si totiž vyberiete čerpadlo s nižším výkonom ako je tepelná strata vašej budovy, nedokáže vám v dome zabezpečiť príjemnú teplotu. To, aké sú tepelné straty si môžete overiť v dokumentácii k vášmu domu. No ak ju nepoznáte, nevadí. Radi sa na to pozrieme, prepočítame a vyberieme tepelné čerpadlo tak, aby bola zabezpečená jeho efektivita.

COP a SCOP faktor

COP lebo aj vykurovací faktor je dôležitým parametrom. Toto číslo nám ukazuje pomer medzi vyrobeným teplom a spotrebovanou energiou. Ak si to rozmeníme na drobné, čím je COP vyšší, tým je prevádzka čerpadla finančne výhodnejšia. Ak budeme ešte konkrétnejší, čerpadlo, ktorého COP hodnota je 3, spotrebuje na 3 kW tepelného výkonu 1 kW elektrickej energie.

 

Účinnosť tepelných čerpadiel je závislá aj od teploty zdroja, z ktorého energiu získavame a výstupnej teploty vykurovacej vody. Pokiaľ sa tieto hodnoty počas sezóny menia, mení sa aj CO. Práve preto vznikol údaj o SCOP. Ten nám presnejšie definuje údaje o výkone s ohľadom na priemernú sezónnu efektivitu čerpadla. Hodnota SCOP sa určuje podľa dát z testovania tepelného čerpadla v skúšobni a z klimatických dát.

Čo v prípade, že už prebehla rekonštrukcia nehnuteľnosti?

Chápeme, že pokiaľ ste si váš domček už zrekonštruovali podľa vašich predstáv, môžete mať z inštalácie čerpadla obavy. Vôbec však nemusíte. Stačí, ak všetko ponecháte na nás a výsledkom bude vaša spokojnosť.

 

Výhodou už postaveného domu je to, že máte vybudovaný aj systém vykurovania. Obvykle je toto zabezpečené klasicky radiátormi a zdrojom na výrobu tepla. Ten môže byť vo forme plynového kotla alebo kotla na pevné palivo. V oboch prípadoch platí, že pôvodný systém vykurovania môže byť použitý ako záložný zdroj vykurovania, čím sa vám znížia investičné náklady. Bez rozsiahlejších zásahov do vášho domčeka tak dokážeme doinštalovať tepelné čerpadlo a spustiť hybridnú prevádzku.

Hybridná prevádzka tepelného čerpadla

Alebo aj bivalentné vykurovanie vám zabezpečí efektívne fungovanie čerpadla spolu s pôvodným vykurovacím systémom. Väčšinu výkonu v tomto prípade bude zabezpečovať tepelné čerpadlo s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

 

No ak teploty v zime poklesnú pod hodnotu, kedy by tepelné čerpadlo nedokázalo pracovať efektívne, pomôže mu k vykurovaniu záložný tepelný zdroj. Napríklad plynový kotol. Proces prepnutia na záložný zdroj je plne automatizovaný a vy sa tak nemusíte o nič starať.