Ako ušetriť pomocou tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo sa čoraz častejšie skloňuje v súvislosti s ekologickými zdrojmi energie. Predstavuje modernú a inovatívnu technológiu, ktorá aj napriek vyšším počiatočným investíciám, znižuje spotrebu energie a stáva sa tak ekonomicky výhodným riešením každej modernej domácnosti. Pri vhodne zvolenej technológii vám dokáže vstupné investície vrátiť už do 5 rokov. Ako však vybrať čerpadlo tak, aby bolo efektívne a najmä aby ste skutočne ušetrili?

Princíp tepelného čerpadla alebo ako to funguje

Prácu tepelného čerpadla možno prirovnať k princípu, na základe ktorého funguje aj obyčajná chladnička. Chladnička však na rozdiel od neho odoberá teplo z potravín a následne ho odovzdáva do okolia. Čerpadlo získava teplo z vonkajšieho prostredia, ktoré je chladnejšie ako vnútorné a následne ho odovzdáva do vykurovania domu.

Teplo, ktoré je získavané z okolitého prostredia môžeme charakterizovať ako zdroj nízko-potenciálovej energie, ktorú za pomoci kompresora prečerpá a premení na vyššiu teplotu. Takto získané teplo môže byť odovzdané napríklad do podlahového alebo aj do stenového vykurovania vášho príbytku.

Tepelné čerpadlo systém fungovania

K nesporným jeho výhodám s určitosťou patrí aj to, že okrem vykurovania vašej domácnosti dokáže pripraviť teplú úžitkovú vodu, ohrievať bazén či dokonca zabezpečiť aktívne ako aj pasívne chladenie celej domácnosti. A to všetko za minimálnej spotreby elektrickej energie čím sa minimalizujú vaše mesačné náklady na vykurovanie v porovnaní s elektrickým či plynovým kotlom.

Na to, aby tepelné čerpadlo mohlo fungovať, je potrebná elektrická energia. Svoje využitie nachádza najmä vďaka vysokej efektívnosti všade tam, kde plynová prípojka zavedená nie je, alebo kde ľudia jednoducho nechcú vykurovať domácnosť plynom. Nie je to však pravidlom. Niektoré typy čerpadiel využívajú miesto elektromotora práve plynový motor a preto ak prípojku máte, máte aj na výber z rôznych variant.

Druhy tepelných čerpadiel

Vo všeobecnosti ich môžeme deliť podľa zdroja odoberania tepla, teda podľa zdroja tepelnej energie a podľa druhu výstupnej látky, ktorej bolo teplo odovzdané. Ak tepelné čerpadlo odoberá teplo napríklad zo vzduchu a odovzdáva ho do vody, ide o tepelné čerpadlo typu vzduch – voda. Ak odoberá teplo zo vzduchu a odovzdáva ju vzduchu vo vnútri a šíri prostredníctvom vzduchotechniky či ventilátorov, ide o typ vzduch – vzduch. Ďalej poznáme tepelné čerpadlá typu zem – voda ako aj voda – voda, pričom princíp zostáva rovnaký.

Na čo sa pri kúpe zamerať?

Okrem rôznych iných osobitých parametrov, ktoré je potrebné aby vaše tepelné čerpadlo spĺňalo, je potrebné sa zamerať najmä na jeho celkovú efektívnosť. Tepelné čerpadlo pri svojom fungovaní spotrebúva elektrickú energiu s čím priamo súvisí aj COP. The coefficient of performance alebo inak nazývaný aj vykurovací faktor, predstavuje pomer medzi teplom, ktoré čerpadlo vyrobilo a elektrickou energiou, ktorú spotrebovalo. Na základe toho môžeme povedať, že čím je vyššie COP, tým je efektívnejšie. Efektívnejšie čerpadlo znamená nižšie náklady na vykurovanie čo znamená, že v konečnom dôsledku ušetríte.

Šetrite aj svojim časom a energiou a obráťte sa pri výbere toho pravého tepelného čerpadla na nás, na odborníkov. Spoločne vám vyberieme čerpadlo presne podľa vašich individuálnych potrieb a požiadaviek. Myslite moderne, myslite zelene, vyberajte s nami.