Najväčšie výhody tepelného čerpadla

Ceny energií neustále rastú a zákazníci hľadajú alternatívne spôsoby vykurovania svojich domácností. Ak sa pozeráme do oblasti obnoviteľných zdrojov, práve vykurovanie prostredníctvom tepelného čerpadla môže byť pre vás viac ako zaujímavé.

Ako funguje tepelné čerpadlo

Výhody tepelného čerpadla spoznáte práve tým, že pochopíte ako funguje. Tepelné čerpadlo využíva nízkopotenciálne teplo zo vzduchu, zeme alebo vody na vykurovanie domácnosti. Voda, vzduch a zem sú obnoviteľné zdroje, preto je tepelné čerpadlo skutočne ekologickým spôsobom vykurovania. Tepelné čerpadlo dokáže na 1kW elektrickej energie, ktorý potrebuje na svoju prevádzku, dodať dvoj až päťnásobok tepelnej energie.

Tepelné čerpadlo teda pracuje ako „obrátená“ chladnička. Tak ako chladnička, aj tepelné čerpadlo obsahuje kompresor, ktorý je jeho dôležitou súčasťou. Nachádza sa vo vonkajšej jednotke slúži na stláčanie pary pracovnej látky, dôsledkom čoho sa para zohrieva na teplotu približne 70°C. Následne putujú do výmenníku tepla, kde sa skondenzujú a odovzdajú teplotu vykurovaciemu okruhu. Ohriať pracovnú látku dokáže tepelné čerpadlo už pri teplotách vzduchu +2°C.

Výhody tepelného čerpadla:

  1. finančná úspora a výhodná investícia: Vzhľadom na rast cien energií je tepelné čerpadlo vďaka svojmu efektívnemu nakladaniu s energiou jedným z najlacnejších spôsobov vykurovania

  1. nenáročnosť používania: Tepelné čerpadlo, po uvedení do prevádzky technikom, nie je potrebné dodatočne obsluhovať. Stačí si len nastaviť požadovanú teplotu v domácnosti

  1. bezpečný a ekologický spôsob vykurovania: Tepelné čerpadlo neprodukuje žiadne spaliny, emisie, alebo zápach. Aktuálne nie sú zaznamenané žiadne explózie, alebo požiare, spôsobené tepelným čerpadlom

Cena a inštalácia tepelného čerpadla

Ak porovnávame tepelné čerpadlá, napríklad s plynovými kotlami, je ich obstarávacia cena vyššia. Vďaka ekologickému rozmeru tepelných čerpadiel však dostávate od štátu dotáciu. Taktiež vďaka, už vyššie spomenutej, efektivite tepelného čerpadla, sa vám investícia rýchlo vráti. Cena energií neustále rastie, preto finančná náročnosť prevádzky plynového kotla môže stále narastať. Pri tepelnom čerpadle to však neplatí.

Všestranné využitie tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo pritom nemusíte využiť len na vykurovanie, ale napríklad aj na ohrev teplej vody. Bežná domácnosť spotrebuje 10-45% spotrebovanej tepelnej energie práve na prípravu teplej vody. Ak ste sa preto rozhodli pre tepelné čerpadlo, neváhajte ho využiť na ohrev vody. Moderné jednotky z našej ponuky toto riešenie samozrejme umožňujú.

Nepodceňujte prípravu

K inštalácií tepelného čerpadla by ste mali pristupovať zodpovedne a obrátiť sa na odborníkov, ktorí vám vypracujú projekt pre zapojenie tepelného čerpadla. Rovnako budova, ktorú chcete tepelným čerpadlom vykurovať, musí byť na to pripravená. To znamená eliminovať tepelné straty, aby vykurovanie bolo čo najefektívnejšie.

Tepelné čerpadlo je ekologickým a finančne efektívnym spôsobom vykurovania vašej domácnosti. Prezrite si našu ponuku a obráťte sa na našich odborníkov, ktorí vám poradia s výberom toho vhodného tepelného čerpadla pre vašu domácnosť.